ระบบท่ออัดน้ำยา

การวางระบบท่ออัดน้ำยา

 

  วางระบบท่อใต้สิ่งก่อสร้าง เพื่อป้องกันและกำจัดปลวก ที่จะเข้ามาทำลายบ้าน และอาคารต่างๆ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานวางระบบท่อ

  • รับแบบคานคอดินเพื่อคิดคำนวณพื้นที่ ออกแบบวางระบบท่อและเสนอราคา
  • บริษัทฯ จะติดตั้งท่อหลังจากที่ฝ่ายก่อสร้างได้ทำการเทคานและถอดแบบคานเรียบร้อยแล้ว
  • ติดตั้งระบบท่อตามแนวคานคอดินหรือตามแนวพื้น เต็มพื้นที่ตัวบ้าน
  • ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบ และทดสอบประสิทธิภาพของระบบการติดตั้งท่อเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี)
  • สเปรย์น้ำยาป้องกันปลวก มด แมลงต่างๆ บริเวณพื้นที่ตัวบ้านทั้งหมด
  • การตรวจเช็ค การรับประกันตามข้อกำหนดของสัญญา
  • กรณีพบปัญหา ก่อนถึงกำหนดเข้าบริการสามารถแจ้งทางบริษัทเพื่อเข้าแก้ไขได้ทันที โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

 

 รูปวางท่ออัดน้ำยา 1


 

 รูปวางท่ออัดน้ำยา 2


 

05 มีนาคม 2562

ผู้ชม 1933 ครั้ง

Engine by shopup.com